ÖĞRETİM ELEMANI İLANI DEĞERLENDİRME SONUCU

29 Ocak 2020 Çarşamba

29 Aralık 2019 tarihli Üniversitemiz öğretim elemanı alım ilanı giriş sınavı “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in 11 ve 12 nci maddeleri hükmünce gerçekleştirilmiştir.
 
Başarı sıralaması; Meslek Yüksekokullarında ilan edilen kadrolar için sınava giren adayların ALES notunun %35’i, lisans mezuniyet notunun %30’u ve giriş sınavı notunun %35’i hesaplanarak belirlenmiştir.
 
Anılan yönetmeliğin 12. maddesi gereğince değerlendirme puanı 65 puanın altında olanlar başarısız sayılmıştır.
 
Adaylara sınav sonucu ile ilgili yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sonucun yayın tarihi tebligat tarihi olarak kabul edilecektir.
 
Başarılı olan adayın dosya içerisinde;
1 - Başvuru esnasında vermiş olduğu belgelerin asılları (mezuniyet belgelerinin noter onaylı suretleri)
2 - Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair sağlık kurulu raporu
3 - Adli sicil kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir.)
4 - Askerlik durum belgesi  (Erkek adaylar için - E-devlet üzerinden alınabilir.)
 
30 Ocak 2020 – 14 Şubat 2020 tarihleri arasında Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na (Rektörlük Binası Güre Yerleşkesi Merkez / GİRESUN) şahsen müracaat etmesi gerekmektedir.

İlan Edilen Birim / Kadro: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Diyaliz Programı 
DEĞERLENDİRME FORMU

İlan Edilen Birim / Kadro: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü Fizyoterapi Programı
DEĞERLENDİRME FORMU 

İlan Edilen Birim / Kadro: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü Yaşlı Bakımı Pr.
DEĞERLENDİRME FORMU