01.06.2019 TARİHLİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI DEĞERLENDİRME SONUCU

09 Temmuz 2019 Salı

ÖĞRETİM ELEMANI İLANI DEĞERLENDİRME SONUCU
 
01 Haziran 2019 tarihli Üniversitemiz öğretim elemanı alım ilanı giriş sınavı “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in 11 ve 12 nci maddeleri hükmünce gerçekleştirilmiştir.
 
Başarı sıralaması; Fakültelerde, Konservatuvarda, Rektörlük Biriminde ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda ilan edilen kadrolar için sınava giren adayların ALES notunun %30’u, lisans mezuniyet notunun %30’u, yabancı dil puanının %10’u ve giriş sınavı notunun %30’u, Meslek Yüksekokullarında ilan edilen kadrolar için sınava giren adayların ALES notunun %35’i, lisans mezuniyet notunun %30’u ve giriş sınavı notunun %35’i hesaplanarak belirlenmiştir.
 
Anılan yönetmeliğin 12. maddesi gereğince değerlendirme puanı 65 puanın altında olanlar başarısız sayılmıştır.
 
Adaylara sınav sonucu ile ilgili yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sonucun yayın tarihi tebligat tarihi olarak kabul edilecektir.
 
Başarılı olan adayın dosya içerisinde;
1 - Başvuru esnasında vermiş olduğu belgelerin asılları (mezuniyet belgelerinin noter onaylı suretleri)
2 - Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu
3 - Adli sicil kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir.)
4 - Askerlik durum belgesi  (E-devlet üzerinden alınabilir.)
5 - Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının http://pdb.giresun.edu.tr internet adresinin “Dokümanlar” kısmında yer alan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu (2 nüsha fotoğraflı ve imzalı olarak ve 2 adet boş CD ile) doldurarak
 
09 Temmuz 2019 – 23 Temmuz 2019 tarihleri arasında Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na (Rektörlük Binası Güre Yerleşkesi Merkez / GİRESUN) müracaat etmesi gerekmektedir.
  
GİRİŞ SINAVI DEĞERLENDİRME FORMU
 
 
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU  
TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ DİYALİZ PROGRAMI ÖĞR.GÖR. GİRİŞ SINAV SONUCU
(01.06.2019 Tarih ve 30791 sayılı Resmi Gazete İlanı_İlan Sıra No:2019-5)
 
 
İlan Şartı : Hemşirelik bölümü lisans mezunu olup alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak, belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrası diyaliz ünitesinde en az 2 yıl deneyime sahibi olmak.  
 
SIRA NO BAŞVURAN ADAYLAR ALES
PUANI
ALES
PUANININ
 %35'İ
LİSANS MEZUNİYET NOTU LİSANS MEZUNİYET NOTUNUN %30'U GİRİŞ SINAVI NOTU GİRİŞ SINAV NOTUNUN %35'İ TOPLAM
PUAN
AÇIKLAMA  
1 Elvan DEMİR 70.63621 24.72267 70.10000 21.03000 66.00000 23.10000 68.85267 BAŞARILI (ASİL)