01.06.2019 TARİHLİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU

28 Haziran 2019 Cuma

ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU
(01.06.2019 Tarih ve 30791 sayılı Resmi Gazete İlanı_İlan Sıra No:2019-5)
 
01 Haziran 2019 tarihli Üniversitemiz öğretim elemanı alım ilanı ön değerlendirmesi “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in 10 uncu maddesi hükmünce gerçekleştirilmiştir.
 
Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların giriş sınavları 04 Temmuz 2019 Perşembe günü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda (Güre Yerleşkesi) ve saat 14:00 da gerçekleştirilecektir. Adaylara sınav yeri ve saati ile ilgili olarak yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.
 
Ön değerlendirme sonucu adaylara yazılı olarak bildirilmeyecek olup, bu sonucun yayın tarihi tebligat tarihi olarak kabul edilecektir.
 
 
İlan Edilen Birim / Kadro: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Diyaliz Prg. / Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)
 
İlan Şartı: Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olup alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak, belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrası diyaliz ünitesinde en az 2 yıl deneyime sahip olmak.
 
 
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ DİYALİZ PROGRAMI ÖĞR.GÖR. ÖN DEĞERLENDİRME FORMU
(01.06.2019 Tarih ve 30791 sayılı Resmi Gazete İlanı_İlan Sıra No:2019-5)
 
 
SIRA NO BAŞVURAN ADAYLAR ALES PUANI ALES
PUANININ
%70
LİSANS
MEZUNİYET NOTU
NOT
ORTALAMASININ
%30
TOPLAM PUAN AÇIKLAMA
1 Elvan DEMİR 70,63621 49,44535 70,10000 21,03000 70,47535 Sınava Girmeye Hak Kazandı.