08.06.2021 TARİHLİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI DEĞERLENDİRME SONUCU

06 Temmuz 2021 Salı

ÖĞRETİM ELEMANI İLANI DEĞERLENDİRME SONUCU
 
08 Haziran 2021 tarihli Üniversitemiz öğretim elemanı alım ilanı giriş sınavı “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in 11 ve 12 nci maddeleri hükmünce gerçekleştirilmiştir.
 
Başarı sıralaması; Meslek Yüksekokullarında ilan edilen kadrolar için sınava giren adayların ALES notunun %35’i, lisans mezuniyet notunun %30’u ve giriş sınavı notunun %35’i hesaplanarak belirlenmiştir.
 
Anılan yönetmeliğin 12. maddesi gereğince değerlendirme puanı 65 puanın altında olanlar başarısız sayılmıştır.
 
Adaylara sınav sonucu ile ilgili yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sonucun yayın tarihi tebligat tarihi olarak kabul edilecektir.
 
Asıl olarak belirlenen adayın dosya içerisinde;
1 - Başvuru esnasında vermiş olduğu belgelerin asılları ve E-devlet üzerinden alınan mezuniyet belgeleri (mezuniyet belgelerinin asılları tarafımızdan görülecek ve fotokopileri alınacaktır.)
2–Güvenlik Soruşturması Formu (Form Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde https://pdb.giresun.edu.tr/tr/page/akademik-dokumanlar/2553 yer almaktadır. Bilgisayarda doldurulacaktır.)
3 - Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu
4 - Adli sicil kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir.)
5 - Askerlik durum belgesi  (Erkek adaylar için - E-devlet üzerinden alınabilir.) ile birlikte
 
07 Temmuz 2021 – 27 Temmuz 2021 tarihleri arasında Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na (Rektörlük Binası Güre Yerleşkesi Merkez / GİRESUN) şahsen müracaat etmesi gerekmektedir.

İlan Edilen Birim / Kadro: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü Fizyoterapi Programı / Öğr. Gör.
 
DEĞERLENDİRME FORMU