08.06.2021 TARİHLİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU

25 Haziran 2021 Cuma

ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU
 
08 Haziran 2021 tarihli Üniversitemiz öğretim elemanı alım ilanı ön değerlendirmesi “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in 10 uncu maddesi hükmünce gerçekleştirilmiştir.
 
Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların giriş sınavları 01 Temmuz 2021 Perşembe günü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda (Güre Yerleşkesi) ve saat 10:30' da gerçekleştirilecektir. Adaylara sınav yeri ve saati ile ilgili olarak yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.
 
Ön değerlendirme sonucu adaylara yazılı olarak bildirilmeyecek olup, bu sonucun yayın tarihi tebligat tarihi olarak kabul edilecektir. 


ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU

İlan Edilen Birim / Kadro: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü Fizyoterapi Programı / Öğr. Gör.
 
İlan Şartı: Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon lisans mezunu olup, tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrası en az 1 yılı sporcu sağlığı alanında olmak üzere fizyoterapi alanında en az 5 yıl çalışmış olmak
 
Ön Değerlendirme Formu