AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİNİ TAMAMLAYAN ÖĞRENCİLER İÇİN 2. EK SINAV PROGRAMI

24 Temmuz 2019 Çarşamba

Azami öğrenim süresini tamamlayan, başvuruda bulunan ve başvuruları uygun görülen öğrenciler için 2. EK SINAV PROGRAMI ekte sunulmuştur.

İlgili öğrencilere duyurulur.

EK: AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİNİ TAMAMLAYAN ÖĞRENCİLER İÇİN 2. EK SINAV PROGRAMI