KAYIT DONDURMA İLE İLGİLİ DUYURU

02 Nisan 2020 Perşembe

2019-2020 eğitim ve öğretim yılı Bahar döneminde yüzyüze eğitim yapılmadan eğitim ve öğretim faaliyetlerinin imkanlar nispetinde, sadece uzaktan öğretim yöntemi ile yapılmasına  karar  verilmiştir.  

COVID-19 küresel salgınının bahar dönemi eğitimi başladıktan sonra ortaya çıkması yükseköğretim kurumlarındaki  ders  ekle-sil işlemlerinin  sona  ermesi,  dönem  sırasında  bazı  öğrencilerin  uzaktan öğretime  devam  etme  imkanlarının  olmadığı  da  göz  önünde  bulundurulurak,  31.03.2020  tarihli Yükseköğretim  Yürütme  Kurulu  toplantısında  Kurul  tarafından  COVID-19  küresel  salgını dolayısıyla:
Yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde kayıtlı olup öğrenim  gören öğrencilerin, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından talep etmeleri halinde  2019-2020  eğitim  öğretim  yılı  bahar  döneminde  kayıtlarının  dondurulmasına  ve  kayıt  dondurulan sürenin azami süreden sayılmamasına 2019-2020 eğitim öğretim yılı Bahar dönemi ile sınırlı olmak kaydıyla karar verilmiştir.

Bu bağlamda kayıt dondurma işlemi ile ilgili işlemler, öğrencilerden kayıt dondurma taleplerinin faks veya elektronik posta yolu ile alınması ile gerçekleştirilebilecektir.