TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ MESLEKİ UYGULAMA DERSLERİ ROTASYON PLANLARI

20 Eylül 2019 Cuma

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Öğrencilerinin 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde Mesleki Uygulama Dersleri kapsamında uygulanacak rotasyon listeleri ekte sunulmuştur. Rotasyon planlamaları eksik program veya derslerin listeleri kısa süre içerisinde bu ilan içerisinde güncellenecektir.

Öğrencilerimize duyurulur.

EK:

- Anestezi Programı Rotasyon Planlaması (1. Sınıf Temel Anestezi Dersi ve 2. Sınıf Anestezi Uyg.-II Dersi-(Eski Müfredat Dahil))
- İlk ve Acil Yardım Programı I. Öğretim Rotasyon Planlaması (1. Sınıf Mesleki Uyg. Dersi ve 2. Sınıf Klinikte Eğitim Uyg.-II Dersi)
- İlk ve Acil Yardım Programı II. Öğretim Rotasyon Planlaması (1. Sınıf Mesleki Uyg. Dersi ve 2. Sınıf Klinikte Eğitim Uyg.-II Dersi)
- İlk ve Acil Yardım Programı Eski Müfredat Rotasyon Planlaması (Klinikte Eğitim Uyg.-I Dersi)
- Diyaliz Programı I. Öğretim Rotasyon Planlaması (1. Sınıf Mesleki Uyg. Dersi ve 2. Sınıf Diyaliz Uygulamaları-II Dersi)
- Diyaliz Programı II. Öğretim Rotasyon Planlaması (1. Sınıf Mesleki Uyg. Dersi ve 2. Sınıf Diyaliz Uyg.-II Dersi)
- Perfüzyon Teknikleri Programı Rotasyon Planlaması (1. Sınıf Mesleki Uyg. Dersi ve 2. Sınıf Klinik Perfüzyon Uyg.-II Dersi)
- Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Rotasyon Planlaması (2. Sınıf Mesleki Uygulama Dersi)
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Planlaması (1. Sınıf Mesleki Uyg. Dersi ve 2. Sınıf Temel Laboratuvar Uyg.-II Dersi)